kaffe

Dark and deep and secret as a forest

”She often felt that she chased the ideal cup of coffee in her mind from table to table, the rich, thick, creamy coffee, spicy, bittersweet, that betrayed no hint of thinness or chemical flavoring, nothing less than total, fathomless devotion to the state of being itself. Every morning she pulled a delicate cup from its brass hook and filled it, hoping that it would be dark and deep and secret as a forest, and each morning it cooled too fast, had too much milk, stained the cup, made her nervous.”
ur Catherynne M. Valentes ”Palimpsest”

November har ungefär samma inställning till kaffe som jag själv har. Jag gillar kaffe, men jag blir nästan alltid lite besviken när jag väl dricker det. Som att tanken på kaffet är godare än själva kaffet i sig.
Jag antar att det är därför jag är en notorisk tedrickare som börjar dagen med en kopp Earl Grey istället för att söka efter den där ogripbara koppen med det perfekta kaffet.